Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників районної державної адміністрації

http://compet.1gb.ua/ukr/