Регламент адміністрації

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 
від 17 травня 2016 року                           №  293
 
Про затвердження Регламенту
Нововодолазької районної державної адміністрації
Харківської області
 
   

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270  та вимог Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого  розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.12.2010 року № 708:

 

1. Затвердити Регламент Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області в новій редакції /додається/.

 

2. Керівникам управлінь, відділів, секторів та  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити дотримання норм Регламенту районної державної адміністрації у діяльності підрозділів.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 27 березня 2015 року № 84 «Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                                                                                Є.О. КОРОЛЮК

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 17 травня 2016  № 293
 
 
РЕГЛАМЕНТ
НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі – районна державна адміністрація).

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

організаційну процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.

1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.3. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови,  керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення  його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до чинного законодавства державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Голова районної державної адміністрації погоджує призначення на посади, звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Повний текст  

http://compet.1gb.ua/ukr/