Обов'язки та повноваження


Перший заступник голови районної державної адміністрації

Балюк Людмила Миколаївна
63202, Україна, Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7,
  к. № 40

E-mail: novovodolazka@rda.kh.gov.ua
4-24-41


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
23.02.2018 № 110

Заступник голови районної державної адміністрації

3.1. Вирішує питання:

    - організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних і ринкових реформ у всіх галузях економіки району.

    -   реалізації державної та інвестиційної політики.

    -   забезпечення державної цінової політики.

    -  забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення.

    -  реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів послуг, капіталів, закупівель за державні кошти.

    - забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг, розвитку малого та середнього бізнесу.

    - організації роботи з реалізації законодавства щодо розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення.

    - контролю роботи районної державної адміністрації щодо покращення надання адміністративних послуг населенню, роботи Центру з надання адміністративних послуг при Нововодолазькій районній державній адміністрації.

    - забезпечення роботи галузей промисловості, розроблення пропозицій щодо науково-технічної та промислово-структурної політики розвитку галузей промисловості; організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, санації цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності; розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання випуску імпортозамінної продукції, здійснення заходів щодо освоєння і нарощування на промислових підприємствах виробництва товарів народного споживання.

    - забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку на території району.

    -  проведення регуляторної політики держави.

    -  зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

    -  демонополізації виробництва і розвитку конкуренції.

    - організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних, районних і галузевих програм

    - соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

    -   здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної допомоги та підтримки.

   - розроблення і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги, районних програм із питань охорони здоров’я.

    - функціонування мережі закладів охорони здоров’я соціальних закладів, організовує розроблення відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання.

    - роботи з переселенцями. Координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

    - забезпечення реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення.

    - роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

    - реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері,  взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району.

    - з аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району.

    - забезпечення реалізації державної  політики у сфері культури, мистецтва, туризму, спорту, з питань сім’ї, молоді жінок,їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, молодіжного житлового будівництва.

    - сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для усіх жінок і чоловіків у політичному і культурному житті.

    - забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності.

    - розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.

    - контролю за виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої, професійно-технічної освіти. Контролю за роботою атестації педагогічних кадрів.

    - подальшого впровадження державної мови в усіх сферах суспільного життя району.

    -  координації та методичного забезпечення правової освіти населення.

    - сприяння виборчим комісіям у виконанні ними повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України, рад усіх рівнів, референдумів та опитувань населення.

    - організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних, районних і галузевих програм.

     У разі відсутності голови районної державної адміністрації та першого заступника голови районної державної адміністрації виконує їх обов’язки

    3.2. Спрямовує та контролює діяльність:

    - управління праці та соціального захисту населення;

    - Центр надання адміністративних послуг;

    - відділ економіки;

    - відділу культури і туризму;

    - відділу молоді та спорту;

    - служби у справах дітей;

    - відділу освіти;

    - відділу охорони здоров’я;

    - архівного відділу.

    3.3. Координує діяльність:

    - районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;

    - установ охорони здоров`я;

    - навчальних закладів району;

    - районного центру зайнятості;

    - територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

    3.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

    - територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районною організацією товариства Червоного Хреста України; районною організацією Союз «Чорнобиль»;

    - громадськими організаціями інвалідів, учасників, ветеранів війни та праці, жінок, молоді, студентів;

    - відповідними комісіями районної ради;

    - об’єднаннями освітян та науковців;

    - місцевих засобів масової інформації

    3.5. Очолює відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.  

 

http://compet.1gb.ua/ukr/