Обов'язки та повноваження


Заступник голови районної державної адміністрації


63202, Україна, Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7,
  к. № 36

E-mail:
4-25-80


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
09.07.2015 № 196

Заступник голови районної державної адміністрації
з гуманітарних та соціальних питань

 

3.1. Вирішує питання:
3.1.1. Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.
3.1.2. Здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної допомоги та підтримки.
3.1.3. Розроблення і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги, районних програм із питань охорони здоров’я.
3.1.4. Функціонування мережі закладів охорони здоров’я соціальних закладів, організовує розроблення відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання.
3.1.5. Роботи з переселенцями. Координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.
3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення.
3.1.7. Роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.
3.1.8. Реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері,  взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району.
3.1.9. З аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті району.
3.1.10. Реалізації державної політики щодо релігії і церкви.
3.1.11. Реалізації державної політики у сфері національностей.
3.1.12. Взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів.
3.1.13. Забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з інститутами громадського суспільства під час проведення експертизи діяльності районної державної адміністрації.
3.1.14. Взаємодії у межах своїх повноважень, з редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного і об`єктивного висвітлення роботи районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування.
3.1.15. Розвитку інформаційного суспільства.
3.1.16. Забезпечення реалізації державної  політики у сфері культури, мистецтва, туризму, спорту, з питань сім’ї, молоді жінок,їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, молодіжного житлового будівництва.
3.1.17. Сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для усіх жінок і чоловіків у політичному і культурному житті.
3.1.18. Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності.
3.1.19. Розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.
3.1.20. Контролю за виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої, професійно-технічної освіти. Контролю за роботою атестації педагогічних кадрів.
3.1.21. Подальшого впровадження державної мови в усіх сферах суспільного життя району.
3.1.22. Координації та методичного забезпечення правової освіти населення.
3.1.23. Сприяння виборчим комісіям у виконанні ними повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України, рад усіх рівнів, референдумів та опитувань населення.
3.1.24. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних, районних і галузевих програм.
3.1.25. У разі відсутності голови районної державної адміністрації та першого заступника голови районної державної адміністрації виконує їх обов’язки

3.2. Спрямовує та контролює діяльність:
- управління праці та соціального захисту населення;
- відділу культури і туризму;
- відділу молоді та спорту;
- служби у справах дітей;
- відділу освіти;
- сектору масових комунікацій.

3.3. Координує діяльність:
- районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
- установ охорони здоров`я;
- навчальних закладів району;
- районного центру зайнятості;
- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

3.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районною організацією товариства Червоного Хреста України; районною організацією Союз «Чорнобиль»;
- громадськими організаціями інвалідів, учасників, ветеранів війни та праці, жінок, молоді, студентів;
- відповідними комісіями районної ради;
- об’єднаннями освітян та науковців;
- районним управлінням Пенсійного фонду;
- місцевих засобів масової інформації;
- Нововодолазькою міжрайонною виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

3.5. Очолює відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.

 

http://compet.1gb.ua/ukr/