Обов'язки та повноваження


Керівник апарату районної державної адміністрації

ПІБ
63202, Україна, Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7,
  к. № 41

E-mail: 


4-23-50


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
09.07.2015 № 196
Керівник апарату районної державної адміністрації
 

4.1. Вирішує питання:    
4.1.1. Організації роботи апарату районної державної адміністрації щодо правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів, розпорядження коштами на утримання апарату районної державної адміністрації в межах затверджених кошторисів.
4.1.2. Організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату районної державної адміністрації; подає голові районної державної адміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації; пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів; повертає структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним службам проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до районної державної адміністрації з порушенням установленого порядку.
4.1.3. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних, районних і галузевих програм.
4.1.4. Підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов`язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками.
4.1.5. Підготовки та узгодження проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо затвердження Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації, про внесення змін до відповідних розпоряджень.
4.1.6. Організації контролю за додержанням вимог Закону України «Про державну службу»; забезпечує формування кадрового резерву.
4.1.7. Видання наказів з питань, що належать до його компетенції.
4.1.8. Забезпечення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації.
4.1.9. Забезпечення щоденного інформування організаційного відділу обласної державної адміністрації про місцеперебування голови районної державної адміністрації.
4.1.10. Координації роботи щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації та погодження її порядку денного з головою районної державної адміністрації.
4.1.11. Вивчення, добору і розстановки кадрів, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців.
4.1.12. Організації проведення спеціальної перевірки відомостей осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в районній державній адміністрації.
4.1.13. Контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті районної державної адміністрації. Має право підпису фінансових документів, договорів, платіжних документів, накладних та приймання, передачу товарно-матеріальних цінностей тощо. Затверджує акти на списання матеріальних цінностей.
4.1.14. Матеріально-технічного, господарського, інформаційно-комп`ютерного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної мережі, розробку та супроводження прикладного програмного забезпечення, технічного захисту інформації.
4.1.15. Планування та організації заходів щодо технічного захисту об’єктів інформаційної діяльності у приміщеннях апарату районної державної адміністрації.
4.1.16. Організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців.
4.1.17. Здійснення загального керівництва за веденням діловодства в районній державній адміністрації.
4.1.18. Підписує при погодженні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, додатки, які є їх невід’ємною частиною.
4.1.19. Реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення.
4.1.20. Забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату районної державної адміністрації.
4.1.21. Наданні методичної та іншої допомоги органам місцевого самоврядування.
4.1.22. Забезпечення організації особистих прийомів голови районної державної адміністрації.
4.1.23. Підготовка матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради.
4.1.24. Забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4.1.25. Здійснює контроль за організацією роботи з охорони праці та протипожежної безпеки в апараті районної державної адміністрації.
4.1.26. Дотримання трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

4.2. Спрямовує та контролює діяльність:
- відділу організаційно-кадрової роботи;
- загального відділу;
- відділу фінансово-господарського забезпечення;
- відділу ведення Державного реєстру виборців;
- юридичного сектору;
- сектору контролю;
- архівного відділу.

4.3. У межах своїх повноважень взаємодіє з:
- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- громадськими організаціями, політичними партіями;
- відповідними комісіями районної ради;
- управлінням юстиції Нововодолазького району  у Харківській області;
- навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації державних службовців;
- управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області.

4.4. Очолює відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.

http://compet.1gb.ua/ukr/