Обов'язки та повноваження

 

Голова районної державної адміністрації

Королюк Євген Олександрович


63202, Україна, Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7,   к. № 39

E-mail: novovodolazka@rda.kh.gov.ua,

 4-24-01, 4-22-87ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
09.07.2015 № 196

1. Голова районної державної адміністрації
 

1.1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх повноважень.

1.2. Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами, як в Україні, так і за її межами.

1.3. Організовує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру, затверджує штатні розписи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, спрямовує і координує діяльність заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.4. Організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчих комітетів сільських та селищних рад.

1.5. Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації.
1.6. Координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

1.7. Організує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних та культурних програм, надає районній раді звіти про їх виконання.

1.8. Вирішує питання реформування і демонополізації економіки та господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків.

1.9. У межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику.
1.10. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників.

1.11. Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад.

1.12. Організує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації; розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації в місцевих органах виконавчої влади району.

1.13. На виконання власних і делегованих повноважень видає розпорядження голови районної державної адміністрації.

1.14. Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на районну державну адміністрацію.

1.15. Організує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою та іншими місцевими радами.

1.16. Організовує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням в районній державній адміністрації.

1.17. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за збереженням її охорони в районній державній адміністрації.

1.18. Взаємодіє з правоохоронними органами, юстиції, правової роботи.

1.19. Сприяє реалізації державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції.

1.20. Координує, у межах своїх повноважень, діяльність управління Державної казначейської служби України у Нововодолазькому районі.

1.21. Сприяє діяльності Нововодолазького районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ  України в Харківській області, Дергачівському міжрайонному відділу Управління  Служби Безпеки України в Харківській області, Нововодолазько-Кегичівському об’єднаному районному військовому комісаріату, Нововодолазькій об’єднаній державній податковій інспекції головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, сектору контролю у Нововодолазькому районі Зміївської МДФІ, районній прокуратурі.
1.22. Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

1.23. Спрямовує та контролює діяльність:
- фінансового управління районної державної адміністрації;
- відділів апарату районної державної адміністрації;
- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;
- Нововодолазького районного управлінням юстиції у Харківській області.

1.24. Очолює колегію районної державної адміністрації та відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.

1.25. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник або заступник голови районної державної адміністрації, на якого покладаються  обов’язки.

http://compet.1gb.ua/ukr/