Обов'язки та повноваження

Обов'язки та повноваження

 

Голова районної державної адміністрації

Мерзлікін Роман Валерійович

 

 


63202, Україна, Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гагаріна, 7,   к. № 39

E-mail: novovodolazka@rda.kh.gov.ua,

 4-24-01, 4-22-87ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
23.02.2018 № 110

1. Голова районної державної адміністрації
 

1.1. Голова районної державної адміністрації:

    очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення нею своїх повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Нововодолазького району Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

    представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами, як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

    визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізовує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

    виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів;

    утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені нею консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;

    здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

    організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

    забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

    сприяє реалізації і формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

    вирішує питання розвитку транспорту, телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, сприяння створення конкурсного середовища в цих галузях, організації будівництва та експлуатації об’єктів зв’язку;

    сприяє підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації всіх видів транспорту;

    сприяє забезпеченню реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, містобудування та архітектури, охорони пам’яток архітектури, виробництва будівельних матеріалів;

    контролює стан розрахунків за споживання тепла, газу та інших ресурсів;

    вирішує питання утримання в належному стані мереж тепло- і газопостачання;

    сприяє розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, роботи підприємств будівельної індустрії і будівельних матеріалів, організації будівництва та експлуатації доріг;

    сприяє забезпеченню роботи паливно-енергетичного комплексу району; організації і контролю за реалізацією заходів з реформування структури паливно-енергетичного комплексу; здійсненню державної політики щодо розвитку електроенергетики, розроблення пропозицій щодо розвитку виробництва електроенергії, залучення інвестицій для відтворення енергетичних ресурсів, їх раціонального використання; організації будівництва та утримання в належному стані мережі електропостачання;

    вирішує питання загальної координації в районі комплексу заходів щодо енергозбереження;

    на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

   здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

1.2  Голова  районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність:

- управління Державної казначейської служби України у Нововодолазькому районі;

- Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області;

- Дергачівського міжрайонного відділу Управління  Служби Безпеки України в Харківській області;

-  Нововодолазького військового комісаріату;

- Нововодолазької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Харківській області;

-  районної прокуратури,

та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.

1.3. Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади – судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.4. Голова районної державної адміністрації спрямовує діяльність:

- фінансового управління районної державної адміністрації;

- відділів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

- юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

- сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації; 

- головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату   районної державної адміністрації;

- сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань районної державної адміністрації.

1.5 Очолює регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Нововодолазького району.

1.6. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує один із заступників, визначений головою районної державної адміністрації.

http://compet.1gb.ua/ukr/