Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
  Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію
та її отримання до Нововодолазької районної державної адміністрації:
 • 2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
 • 2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 • 2.3. Запит на інформацію може подаватись у довільній формі.
 • 2.4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 • 2.5. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Нововодолазька районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті (www.vodolagarda.at.ua).
 • 2.6. Запит на інформацію може бути подано особисто до сектору контролю апарату Нововодолазької районної державної адміністрації (з понеділка по четвер – з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00). Перерва з 12:15 до 13:00.
 • 2.7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 • 2.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору контролю апарату Нововодолазької районної державної адміністрації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 • 2.9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Нововодолазької районної державної адміністрації із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 • 2.10. Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 • 2.11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
 • 2.11.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • 2.11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • 2.11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
 • 2.11.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статі 19 Закону України « Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 • 2.12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Скачати форму запиту

http://compet.1gb.ua/ukr/